Breaking News

Przy kupowaniu towarów i usług na odległość należy zachować ostrożność

Dwa tygodnie – tyle przepisy prawa dają na odejście od transakcji przeprowadzonej na odległość. Jednakże są wyjątki od tej zasady, o których warto wiedzieć wcześniej, przed finalizacją zakupu telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.

Przypadki, w których umowa obowiązuje od razu

Jest ich wcale niemało, dokładnie trzynaście. Produkty o krótkim terminie dopuszczenia do użycia, przedmioty wykonane na indywidualne zamówienie, towary lub usługi ze zmiennymi cenami, a także towary zapieczętowane wrażliwe nie wchodzą do przepisów dotyczących odejścia od umowy. Podobnie może być z wybranymi rodzajami mocnych trunków, przedmiotami do sprzedaży w kompletach z innymi przedmiotami, gazetami i czasopismami oraz muzyką i oprogramowaniem. Ponadto wyjątkami są też treści cyfrowe, usługi typu błyskawiczne naprawy i konserwacja. Nie można poza tym wycofać z umowy, jeśli kolejne etapy usługi zostały przyjęte, a ponadto dokonanie zakupu na licytacji i umowy z zarezerwowaniem. Jak widać odstępstw, które wykluczają wycofanie się z zamówienia, jest dość dużo, w związku z tym opłaca się poznać je jeszcze przed zakupem usług czy produktów.

Sprzedawca – czego powinien dopilnować przy sprzedaży zdalnej?

Zanim klient zamówi towar lub usługę poza siedzibą, zbywający musi podać mu kluczowe treści o przebiegu transakcji. Przepisy konsumenckie obligują drugą stronę do poinformowania o głównych cechach procesu oraz sposobie kontaktowania się z nabywcą. Poza tym kwota sprzedaży lub świadczenia wraz z podatkami powinna być podana precyzyjnie. Kupujący obligatoryjnie musi mieć możliwość poznania ich zanim pojawi się zamówienie. Wymagane jest także okienko, w którym druga strona oświadczy, że zapoznał się z nim bezpośrednio przed zakupem.

Przypadki wyłudzeń to dość regularne zjawisko

Zdarza się, że podczas rozmów telefonicznych z telemarketerami lub podczas spotkań z akwizytorami decyzje są podejmowane na fali emocji i perswazji marketera. Wprowadzanie w błąd po to, by nabywca niekorzystnie rozporządził mieniem, kwalifikuje się jako wyłudzenie! Gdy istnieje podejrzenie przestępstwa, musisz zgłosić się do prawnika. By skorzystać z konsultacji, wystarczy wpisać w okienku przeglądarki dowolną treść, np. kancelaria prawna Łódź czy „prawnik katowice”. Nadal gros ofiar oszustwa nie rozważa pomocy prawnej, a nawet nikomu nie mówi, do czego doszło. Pomoc kancelarii nie decyduje o trafieniu sprawy do sądu. Najlepiej oddać swoją sprawę w ręce profesjonalisty, który stanie w obronie konsumenta i zrobi wszystko, aby wszystko skończyło się korzystnie dla oszukanego nabywcy.